مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

پیشگیری از مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هیچ معتادی به یک باره و اتفاقی به مواد مخدر معتاد نشده است. اعتیاد همیشه از مصرف گاه به گاه یا مصرف های تفننی و تفریحی شروع می شود. زمانی ...

تفاوت حمایت سالم و ناسالم از فرد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بسیاری از خانواده هایی که با معضل اعتیاد یکی از اعضایشان رو به رو می شوند، به انجام حمایت هایی از عضو بیمارشان می پردازند. این حمایت ها می تواند ...

مجوز خانواده ها برای مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اکثر خانواده ها با مصرف سیگار، قلیان و الکل توسط فرزندانشان مخالفند ولی بعضی از آن ها اجازه مصرف در جمع خانواده و در حضور والدین را می دهند و ...

اعتیاد خانواده به مواد مخدر و جامعه

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در میان انواع آسیب های اجتماعی بیماری اعتیاد به مواد مخدر بیشترین آسیب را به خانواده ها و اجتماع می زند. اعتیاد به انواع مواد مخدر باعث بسیاری از آسیب ...

پیشگیری از عود در دوران ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
کاهش احتمال عود مصرف مواد مخدر نه تنها شامل یافتن راه های سالم برای مقابله با مصرف مجدد مواد مخدر است، بلکه می تواند به تشخیص یک موقعیت خطرناک کمک ...

تاریخچه اعتیاد در ایران

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر در ایران از دوره صفویان آغاز گردید و با رواج یافتن کشت خشخاش در ایران گسترش یافت. در آن زمان مصرف بنگ شاه‌دانه، تریاک و حشیش در ...

پیشگیری اولیه و ثانویه در اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر یعنی مجموعه ای از رفتارها که با به کار گیری اقداماتی از بروز اعتیاد به مواد مخدر و ابتلاء فرد به آن جلوگیری می ...

پیشگیری از اعتیاد به مواد اعتیادآور

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پیشگیری از اعتیاد به انواع مواد مخدر می تواند با آموزش به کودکان از خانه و مدرسه آغاز گردد. والدین می توانند با فرزندان خود صحبت کنند و از عواقب ...