مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

سیگار کشیدن در زمان استراحت

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
سیگار و نیکوتین دام مهلکی است که بسیاری از افراد را گرفتار می کند و سایه شوم خود را بر روی تمام ابعاد زندگی شان می اندازد. بهترین و اصولی ...

فقط یک پک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برخی از مشاغل پر از فشار روانی و در عین حال بخش زیادی از آن ها یکنواخت و ملامت آور است. در طول ترک اعتیاد با استفاده از شیوه نیروی ...

کشیدن سیگار در شرایط بد زندگی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد سیگاری از درد ناشی از ترک سیگار رنج می برند و این امر مجبورشان می کند تا به کشیدن سیگار ادامه بدهند. افراد غیر سیگاری از این موضوع رنج ...

دلایل اصلی شکست در ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هیچ جایگزینی برای نیکوتین وجود ندارد. شما نیازی به نیکوتین ندارید. نیکوتین غذا نیست یک سم است. زمانی که درد به سراغتان می آید به خودتان بگویید که این افراد ...

سیگار کشیدن پنهانی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افرادی که به صورت پنهانی سیگار می کشند، چه بخواهند و چه نخواهند بالاخره یک روز دستشان رو می شود و همسر و فرزندان آن ها متوجه خواهند شد. معمولاً ...

علیرغم انتظارتان ترک سیگار بسیار آسان است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هیچ وقت برای ترک دیر نیست. بسیاری از مردم سعی می کنند تنها با اراده خود سیگار را ترک کنند، اما ترک سیگار با کمک پزشکی بسیار آسان تر و ...

آیا سیگار کشیدن یک رفتار اجتماعی است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
همین که نیکوتین بدن شما را ترک می کند آن احساس بد ناامنی پایان می یابد و اعتماد به نفس و عزت نفس شما دوباره باز می‌گردد. پس از ترک ...

بیماری های مرتبط با سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یکی از خطرناک ترین آفات سیگار القای این احساس در فرد سیگاری است که نیکوتین عامل ایجاد شهامت است در صورتی که این امر صحت ندارد. در واقع نیکوتین به ...

پایان میل به سیگار کشیدن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
صرفاً خیال می کنیم از سیگار لذت می بریم به خاطر این که نمی توانیم بپذیریم آن قدر بی خرد باشیم که بدون لذت بردن همچنان سیگار بکشیم، به همین ...

رهایی افراد سیگاری

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پس از نخستین شکست در ترک سیگار معمولاً فرد سیگاری با این فکر خود را قانع می‌کند که روزی فرا خواهد رسید که از خواب بیدار شود و دیگر میلی ...

آگاهی از خطرات سیگار برای سلامتی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
آیا این عجیب نیست که اگر هواپیما کوچک‌ترین نقصی داشته باشد هر چند که احتمال خطر مرگ یک در ده هزار باشد، سوار هواپیما نمی شویم اما نسبت به خطر ...

با ترک سیگار دقیقاً چه چیزی را ترک می کنیم

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وقتی سیگاری ها در مورد ترک سیگار می اندیشند، تمایل دارند بر جنبه هایی مانند سلامتی، پول و رسوایی اجتماعی تمرکز کنند. بدیهی است که این ها مسائل منطقی و ...