مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

اثرات نیکوتین

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
نیکوتین یکی از اعتیاد آورترین مواد مخدر در جهان است. به همین دلیل ترک نیکوتین بسیار دشوار است و عود اعتیاد به نیکوتین بسیار بالاست. سیگار یکی از موادی است ...