مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

معیارهایی برای تشخیص اختلال اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در دنیای امروز اعتیاد به مواد مخدر و انواع داروهای صنعتی به صورت یک مشکل جهانی و فراگیر درآمده است که متأسفانه رو به افزایش است. چنان که آمارهای سازمان ...

آموزش زندگی بدون مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ساختن یک زندگی جدید به دور از مواد مخدر و فضاها و افرادی که آن دوره از زندگی را برای فرد یادآوری می کنند برای همه افراد یک مرحله دشوار ...

نظریه های روان شناختی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
طی سال‌ها، اصول روان‌شناختی به ایجاد نظریه‌های بسیاری در مورد اختلالات مصرف مواد مخدر و اعتیاد کمک کرده است. نظریه های یادگیری مجموعه ای از اصول روان شناختی را نشان ...

نحوه تأثیر داروهای مختلف بر روان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در حالی که همه ما حالت‌های تغییر هوشیاری را به شکلی در خواب به طور منظم تجربه می‌کنیم، برخی از افراد از مواد مخدر و مواد روانگردان استفاده می‌کنند که ...

بهبود روان پریشی ناشی از مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
سلامت روان مختص همه ماست. تبعیض قائل نمی شود و همه ما می توانیم در مقاطع مختلف زندگی خود دچار مشکلات و اختلالات روانی شویم. روان پریشی ناشی از مصرف ...

سیگار یا سلامتی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
دامنه بار بیماری و مرگ که سیگار بر سلامتی مردم تحمیل می کند، گسترده است. سیگار کشیدن مشکل اصلی سلامت عمومی است، اما قرار گرفتن در معرض دود سیگار، سیگار ...

همین امروز سیگار را ترک کنید

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
زمان آسیب‌پذیری ویژه در طول زندگی، بارداری (هم برای مادر و هم برای جنین) و ماه‌های بعد از تولد (برای نوزاد) است. به همین دلیل این مرحله از زندگی را ...

ارتباط بیماری روانی و اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ارتباط بین بیماری روانی و سوء مصرف مواد مخدر، قابل درک است که بیماران برای درمان بیماری های روانی خود به دنبال مواد مخدر و الکل می روند. مثلاً افرادی ...

تأثیر اعتیاد بر سلامت روان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد اغلب از مواد مخدر به عنوان راهی برای خوددرمانی علائم مشکلات سلامت روان استفاده می کنند که اغلب می تواند خطر اساسی اختلالات سلامت روان را افزایش دهد و ...

اثرات مخرب روانی اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بسیاری از معتادان در مورد تلاش برای پنهان کردن عادات خود از دیگران، اضطراب را تجربه می کنند. در بسیاری از موارد، تشخیص این که آیا افراد مضطرب بیشتر در ...

اعتیاد و نظریه ستیزه با ارزش ها

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
به طور کلی سیاست ها رویکرد مداخلات در جامعه را تعیین می کنند و به نوبه خود، آن ها تحت تأثیر نظریه ها قرار دارند. نظریه ها بر اساس شواهد ...

ﻧﻈﺮیه ﻧﺎﻫﻤﺎهنگی در اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﻋکﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ارﺗﺒﺎطی ﺑﺎ ﺻﻔﺎت اصلی و ذاتی این ﻣﻮاد ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﭘﺎیگاه اﺟﺘﻤﺎعی ﻣﺼﺮف کنندﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮﺑﻮط میﺷﻮد. اﻃﻼق کلمه ﻣﻨﺤﺮف ﻋﺎﻣﻞ نیروﻣﻨﺪی اﺳﺖ که ﻓﺮد ﻣﻨﺤﺮف ...
  • 1
  • 2