مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

آثار مضر سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در حال حاضر رایج ترین شیوه مصرف دخانیات در کشور ما سیگار و قلیان است. به نظر می رسد به منظور پیشگیری و درمان، ارتقاء دانش و اطلاعات، تغییر نگرش، ...

چه کسانی باید سیگار را ترک کنند

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مشاوره و داروهای ترک سیگار، هر یک می‌توانند به شما در ترک سیگار کمک نمایند. اما اغلب مراکز تخصصی معتقدند که ترکیب این دو با هم مؤثرتر است. در مورد ...

نکاتی برای موفقیت در ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ممکن است فرد در حال ترک سیگار، دق دل خود را سر نزدیکان خالی کند. آن ها نباید مقابله به مثل کنند. درست در همین زمان است که وی به ...

دلایل وحشت از ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد سیگاری برای نگه داشتن عزت نفس خود می باید به شستشوی مغزی متوسل شوند. آن ها توجیه عادت بد خود را برای خود و افراد غیر سیگاری امری لازم ...

عوارض کشیدن سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
حقیقت این است که ترک سیگار بیش از یک تصمیم برای کنار گذاشتن سیگار است و به صورت دوام آوردن در روندی پایدار و کنار آمدن در برابر فشارهای این ...

دلایل اصلی شکست در ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هیچ جایگزینی برای نیکوتین وجود ندارد. شما نیازی به نیکوتین ندارید. نیکوتین غذا نیست یک سم است. زمانی که درد به سراغتان می آید به خودتان بگویید که این افراد ...

روش های مورد استفاده در کاهش و ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ویژگی های مصرف کنندگان برای هر روش ترک سیگار باید به طور جداگانه بررسی شود. ویژگی های اجتماعی جمعیت شناختی، ویژگی های رفتار سیگار کشیدن، و طرح ترک یا کاهش ...

از کم کردن مصرف سیگار بپرهیزید

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
کاهش مصرف سیگار نه تنها فایده ای برای ترک آن ندارد بلکه بدترین شکل شکنجه است. دلیل بی اثر بودن این عمل آن است که فرد سیگاری امیدوار است در ...

اندیشه افراد سیگاری برای عود مصرف سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مشکل افراد سیگاری ذهنی و روانی بوده، به خاطر عدم اطمینان از داشتن قدرت ترک سیگار است. در ترک سیگار اگر چه درد فیزیکی وجود ندارد اما بی‌تأثیر هم نیست. ...

بیماری های مرتبط با سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یکی از خطرناک ترین آفات سیگار القای این احساس در فرد سیگاری است که نیکوتین عامل ایجاد شهامت است در صورتی که این امر صحت ندارد. در واقع نیکوتین به ...

رهایی افراد سیگاری

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پس از نخستین شکست در ترک سیگار معمولاً فرد سیگاری با این فکر خود را قانع می‌کند که روزی فرا خواهد رسید که از خواب بیدار شود و دیگر میلی ...

با ترک سیگار دقیقاً چه چیزی را ترک می کنیم

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وقتی سیگاری ها در مورد ترک سیگار می اندیشند، تمایل دارند بر جنبه هایی مانند سلامتی، پول و رسوایی اجتماعی تمرکز کنند. بدیهی است که این ها مسائل منطقی و ...