مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

سیگار و آرامش

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وقتی یک مادر جوان به سیگار معتاد است و سر فرزندش فریاد می کشد، اولین کاری که می کند روشن کردن یک سیگار است. سیگاری ها را به خصوص در ...

توهمات افراد سیگاری

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ترک سیگار برای بسیاری از مردم مشکل است. بسیاری از افراد مجبورند ماه ها شکنجه را تحمل کنند و باقی مانده عمر خود را در حسرت پک زدن به سیگار ...

سه دلیل رایج برای سیگار کشیدن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف سیگار در نوجوانان بیشتر در مناطق و محله های محروم اتفاق می افتد یا در افرادی که به هر دلیلی در جامعه موفق و پذیرفته نیستند، آن ها عزت ...

برای ترک سیگار هرگز دیر نیست

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
نیکوتین ماده مخدر موجود در تنباکو است که سیگار را بسیار اعتیاد آور می کند. اگر چه برخی از افرادی که سیگار را ترک می کنند علائم ترک ندارند، بسیاری ...

سیگار و سلامتی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
دود سیگار شما برای سایر افراد نیز مضر است، آن ها دود دست دوم شما را تنفس می کنند و می توانند بسیاری از مشکلات مشابه سیگاری ها را تجربه ...

الگوهای موفق خانواده در ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بهترین راه برای جلوگیری از سیگار کشیدن در کودکان این است که خودتان سیگار نکشید. تحقیقات نشان داده است که کودکانی که والدین آن ها سیگار نمی کشند یا با ...

سیگار و اضافه وزن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وقتی به دنبال ایجاد آرامش هستیم غالباً از رفتارهای تکانشی و اشتباه کمک می گیریم. نمونه این رفتارهای غلط پرخوری های عصبی یا کشیدن سیگار است. زمانی که فرد دچار ...

کاهش استعمال سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
متاسفانه اعتیاد به سیگار یکی از قوی ترین وابستگی ها را ایجاد می کند و ترک آن هم بالطبع دشوارتر و سخت تر می شود. اکثر افراد سیگاری به اشتباه ...

کشیدن سیگار بعدی یعنی انتخاب اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
سیگار کشیدن مثل ابری است که حواس شما را در هاله ای از ابهام قرار می دهد، همین که آن را درک کنید می توانید از یک زندگی روشن که ...

سیگار عامل بیماری های خطرناک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
استعمال سیگار به دلیل وجود نیکوتین و ده ها ماده خطرناک دیگر در آن، آسیب های فراوانی به ارگان های مختلف بدن می رساند و باعث بیماری های مختلفی می ...

پیامدهای مصرف سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
سیگار شایع ترین ماده اعتیاد آور در جهان است. این ماده هیچ منع قانونی برای تولید و مصرف نداشته و در گذشته ی نه چندان دور، از آزادی تبلیغ نیز ...