مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

ترک سیگار به کمک هیپنوتیزم

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
استفاده از هیپنوتیزم درمانی برای ترک سیگار، موفقیت افراد سیگاری را در روش ترک سیگار بیش از سایر روش های ترک سیگار، افزایش می دهد زیرا اعتیاد به سیگار یک ...