مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

اوتیسم

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اختلالات طیف درخودماندگی واضحاً منشاء عصبی رشدی دارند و گروهی ناهمگن از اختلالاتی هستند که مشخصه آنها ناهنجاری در ارتباط و تعاملات اجتماعی و وجود علائق و فعالیت های تکراری ...