مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

چگونه می توان معتادان را به درمان تشویق نمود

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد هر یک از اعضای خانواده مشکل بزرگی است که سایر اعضا را از لحاظ احساسی، ذهنی درگیر می کند و آسیب هایی نیز به دنبال دارد. زمانی که متوجه ...

از دست دادن کنترل در معتادان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بی اعتمادی نسبت به افراد معتاد در بین اطرافیان او گسترش می یابد و فضایی به وجود می آورد که هیچ رابطه سالمی در آن شکل نمی گیرد. قهر، جدایی ...

اصطلاحات مربوط به اعتیاد (بخش دوم)

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری و یک اختلال روانی و یکی از بلاهای خانمان سوز است که در حال حاضر به طور گسترده دامن همه اقشار جامعه را گرفته ...

اعتیاد یک بیماری قابل درمان است نه شکست اخلاقی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وقتی مواد مخدر یا الکل را ترک می کنید اما به همان روال یا عادات ادامه دهید، احتمال عود اعتیاد شما بسیار بیشتر است. با از جابجایی مکان ها و ...

اثر مواد مخدر بر سلامت روان

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پرهیز، هدف کلی سم زدایی از مواد مخدر و الکل است که همه با مراقبت کامل در مراحل اولیه درمان شروع می شود. گزینه های مراقبت مبتنی بر شواهد پشتیبانی ...

جایگزین های غیرافیونی برای مدیریت درد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پیشگیری همیشه بهترین و منطقی ترین کار است. فرزندان ما به دلیل نداشتن آگاهی های لازم ممکن است در دام مواد مخدر بیفتند. بهترین راهکار برای جلوگیری از مصرف داروهای ...

میزان موفقیت درمان اعتیاد با کمک دارو

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد یک بیماری مزمن است، بنابراین برای برخی، عود یا بازگشت به مصرف مواد مخدر و الکل، بخشی از فرآیند ترک اعتیاد است. درمان‌های جدیدتر به منظور کمک به کاهش ...

درمان تجربی اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد یک بیماری است که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد. اعتیاد به مواد مخدر، درمان های مختلفی دارد و برای کمک به افراد در شرایط متفاوت، درمان های ...

برخورد صحیح با فرد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری مزمن است که با جستجوی اجباری یا غیر قابل کنترل و استفاده از مواد مخدر با وجود پیامدهای مضر و تغییرات در مغز مشخص ...

ﻋﻮاﻣﻞ زمینه ﺳﺎز ﻣﺴﺘﻌﺪ کننده اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در تحلیل داده ها سه علت به عنوان عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر از سوی فرد معتاد ذکر گردیده است. محیط اجتماعی و عوامل فردی مستعد کننده اعتیاد ...

بهترین روش ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف هر نوع ماده مخدری می تواند مشکل ساز شود، چه کوکائین باشد، چه داروهای مسکن یا شیشه و حشیش. همچنین لازم نیست حتماً به طور روزانه مصرف کنید تا ...

چگونه با ارزش ها می توان با اعتیاد مبارزه کرد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
توضیح دادن این که مصرف مواد مخدر و نوشیدن الکل چه عوارض خطرناکی برای سلامتی دارد، به یک معتاد بی خیال، اغلب تأثیر چندانی بر او نمی گذارد. این به ...