مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

چرا ترک سیگار مشکل است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در واقع هنگام سیگار کشیدن ریه های خود را پر از دودهای سرطان زا می کنیم و به تدریج این سم مهلک ضمن وارد شدن در خون ما باعث میدود ...

اعتیاد به سیگار و ترک نیکوتین

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
همان طور که بدن شما با زندگی بدون نیکوتین سازگار می شود، ممکن است نوسانات خلقی یا اضطراب و افسردگی داشته باشید. اگر افسرده شدید یا غمگین شدید، این احساسات ...

برای ترک سیگار هرگز دیر نیست

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
نیکوتین ماده مخدر موجود در تنباکو است که سیگار را بسیار اعتیاد آور می کند. اگر چه برخی از افرادی که سیگار را ترک می کنند علائم ترک ندارند، بسیاری ...

وقتی سیگار را ترک می کنید چه اتفاقی می افتد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ترک سیگار باعث بازگشت سلامتی بدن می شود. با ترک سیگار آسیب ها و زیان هایی که به بدن وارد شده است به مرور جبران می شود و مدتی طول ...

شکستن زنجیرهای ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ترک سیگار و نیکوتین با برداشتن گام اول شروع می شود ولی تا مرحله پایان ترک کامل سیگار، مشکلات فراوانی وجود دارد که باید به صورت علمی و با اراده ...