مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

نشانه های خماری مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
در اثر ترک یا کاهش مصرف مواد مخدر علائم جسمانی مختلفی می‌تواند رخ دهد. این علائم از ماده‌ای به ماده دیگر متفاوت است که برخی از آن ها عبارتند از ...