مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

گام مهم جهت ترک مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بیماران مصرف کننده مواد مخدر به سبب هنجار شکنی‌های اجتماعی، منحرف تعبیر می‌شوند. اعتیاد معضلی است که اگر به آن رسیدگی نشود، انواع کجروی‌ها و مشکلات اجتماعی را در پی ...

اعتیاد در کمین کودکان ماست

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
از علل مهم گرایش فرزندان به مصرف مواد مخدر می توان به ضعف فرهنگی، ضعف اقتصادی، عدم ایجاد امنیت شغلی، سرکوب خواسته ها و نظریات، کمبود اعتماد به نفس، اختلالات ...

رابطه اعتیاد و خودکشی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هر چند که اعتیاد به مواد مخدر، همان خودکشی تدریجی محسوب می شود اما افسردگی، انزوا، خودزنی و در نهایت افکار خودکشی نتیجه ای است که انتهای جاده مصرف مواد ...

اعتیاد و اختلالات روانی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر به معنای سقوط فرد اهل مستی و خلسه در یکی از چاه های درون خویشتن و یا گم شدن در ظلمات درون است. مصرف مواد مخدر ...

اثرات مواد مخدر بر روابط جنسی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
امروزه عصرتنهایی بشر است و آنان که بیشتر از تنهایی می هراسند و می گریزند شدیداً به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می کنند تا به واسطه آن بتوانند با ...

اعتیاد به مواد مخدر چگونه است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
گرایش به مصرف مواد مخدر به لحاظ روانی نوعی خودکشی و انتقام از خویشتن است و خودزنی محسوب می شود یعنی حال که نمی توانم خوب باشم، بهتر است که ...

عوارض مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر باعث تغییراتی بر سیستم اعصاب مرکزی و روان فرد می شود. در طبقه بندی اختلال های وابسته، مواد مخدر به طبقاتی ارجاع شده اند که این نشانه ...

عوارض مختلف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر از سوی افراد یک گناه قابل اغماض است که فقط به خود مصرف کننده زیان می رساند، اما حقیقت این است که فرد معتاد با مصرف مواد ...

علل اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
علل اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین و اساسی ترین علل گرایش افراد جامعه به سوء مصرف مواد مخدر می باشد که شامل ابعاد گسترده ای است. زمانی ...

عوامل مهم در گرایش به اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
گروه همسالان، به خصوص در شروع مصرف سیگار، بسیار مؤثرتر است. بعضی از دوستی ها صرفاً حول محور مصرف مواد مخدر و دخانیات شکل می گیرد. از دیگر عوامل مهم ...

تولید ماده مخدر متناسب با سنین پایین

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگر به کودک حق انتخاب و اظهار نظر بدهیم او خود را فردی معتمد و قابل اعتماد احساس می کند و در آتیه می تواند با مشکلات به راحتی برخورد ...

اعتیاد به مواد مخدر صنعتی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر پدیده‌ای روانی و اجتماعی است که اصلی‌ترین دلیل پدید آمدن آن روابط خانوادگی، مناسبات اجتماعی، شرایط فرهنگی و اقتصادی و در نهایت ویژگی‌های روانشناختی فرد مصرف ...