مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

آﺛﺎر ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮ ﺑﺪن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر عملکردی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ انکفالین ﻫﺎ دارﻧﺪ و ﺑﻪ گیرنده ﻫـﺎی ﭘﺮوتئینی درد در ﻃﻨـﺎب عصبی می پیوندﻧﺪ و از اﻧﺘﻘﺎل پیام درد ﺑﻪ ﻣﻐﺰ و اﺣﺴﺎس درد ﺟﻠﻮگیری ...

مهارت های لازم برای تغییر فرد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد در حال بهبود باید یاد بگیرند که با احساس ناراحتی کنار بیایند. آن ها اغلب تصور می کنند که افراد غیر معتاد مشکلات یکسانی ندارند یا همان احساسات منفی ...

سوء تغذیه در اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ایجاد عادات غذایی سالم برای هر فردی مهم است، اما برای افرادی که از دوره اعتیاد به مواد مخدر یا الکل ترک اعتیاد هستند بسیار مهم است. حتی اعتیاد کوتاه ...

آخر خط اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعضای خانواده نباید بار بیماری را به دوش کشد. هنگامی که تک تک لحظات زندگی شما در نگرانی و افسوس به دلیل بیماری از بین می رود، خواب و بیداری ...

مرحله شروع درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
پس از ارزیابی اولیه توسط تیم درمانگر، میزان مشخصی از داروی درمانی به بیمار داده می‌شود تا مصرف نماید. این روند ممکن است چند هفته به طول بیانجامد. پس از ...

تفاوت لغزش و عود در اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بسیاری ازافراد در دوره نقاهت اصطلاحات لغزش و عود اعتیاد را می شنوند و برایشان سوال پیش می آید که آیا این ها یکی هستند. گاهی اوقات از لغزش و ...

نقش خانواده در درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعضای خانواده می توانند نقش و رفتارهای سالم را برای تشویق و حمایت از بهبودی اعتیاد در نظر بگیرند. به عنوان مثال، ممکن است پدر یا مادری نقش پدر یا ...

مسمومیت با داروهای ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
داروی ترک اعتیاد می تواند برای مدیریت علائم ترک، جلوگیری از عود بیماری اعتیاد یا درمان هرگونه بیماری روانی همزمان با مصرف مواد مخدر مانند افسردگی یا اضطراب استفاده شود. ...

از دست دادن اعتماد به توانایی خود در خانواده گرفتار اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
عزت نفس انعکاس درک خود و احساس ارزش شخصی است. ادراک شخص نسبت به خود از طریق فرآیند عمل کردن، سپس تفکر در مورد اعمال خود و همچنین چگونگی درک ...

واکنش مناسب در مقابل لغزش بیمار در حال ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
لغزش در هر فردی که می خواهد اعتیاد خود را ترک کند اتفاق می افتد. مهم این است که این لغزش ها به بازگشت مجدد اعتیاد منجر نشود. وقتی فرد ...

نگرش ترحم آمیز به فرد معتاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
همدلی، دلسوزی و مراقبت احساساتی هستند که خانواده ها در مرحله اول به بیمار معتادشان دارند. مشکل زمانی ایجاد می شود که این حس ها شدید می شوند و به ...

مهارت درخواست کردن در افراد در حال ترک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افرادی که دارای عزت نفس پایین هستند یا کسانی که نمی توانند درخواست های خود را به شیوه ای صحیح بیان کنند، بیشتر از بقیه در معرض وابستگی به مصرف ...