مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

مصرف مواد مخدر در دوران بارداری

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
با توجه به آمار بالای مصرف مواد مخدر در بین دختران و زنان در جامعه، امروزه نگرانی های زیادی در کشور ما وجود دارد. تحقیقات جدید نشان دهنده این است ...