مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

بحرانی ترین دوره های زندگی برای اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
نگرش ها و ارزش هایی که بر پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر مؤثرند عبارت از ارزش های مذهبی، اولویت دادن به ارزش های اجتماعی به جای ارزش های شخصی ...

ایجاد آمادگی برای ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وظیفه و آماده سازی فرد مصرف کننده مواد مخدر به عهده نزدیکان است. در مورد شوهران، زنان و در مورد فرزندان، والدین باید این برخورد صحیح را انجام دهند. همسران ...

زندگی بعد از ترک مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بعد از ترک مصرف مواد مخدر اولین کاری که لازم است انجام دهید این است که یاد بگیرید قاطعانه نه بگویید. برای ترمیم روابط اجتماعی و عاطفی قدمی بردارید و ...

اصول درمان مؤثر اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
طرح درمانی و خدمات ترک اعتیاد برای یک فرد باید به طور مستمر ارزیابی و اصلاح شود. بسیار ضروری است تا اطمینان حاصل شود که درمان، نیازهای در حال تغییر ...

اهداف سم زدایی مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
سم زدایی از اعتیاد به مواد مخدر یک فرآیند سخت است، اما بازده بزرگی دارد. هنگامی که از موانع فیزیکی و روانی سم زدایی مواد مخدر عبور کردید، آزادی جدیدی ...

میزان موفقیت درمان اعتیاد با کمک دارو

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد یک بیماری مزمن است، بنابراین برای برخی، عود یا بازگشت به مصرف مواد مخدر و الکل، بخشی از فرآیند ترک اعتیاد است. درمان‌های جدیدتر به منظور کمک به کاهش ...

آیا سم زدایی برای درمان اعتیاد کافی است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر که به آن اختلال مصرف مواد مخدر نیز می گویند، یک مشکل سلامت روان است. اعتیاد به مواد مخدر هم اثرات جسمی و هم اثرات روانی ...

درمان اعتیاد ویژه خانواده ها

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خانواده نقش بسیار مهمی در ترک اعتیاد عضو معتاد خود دارد. خانواده درمانی شامل یک درمانگر و اعضای خانواده برای بهبود روابط و حل و تعارضات و اختلافات خانوادگی است. ...

توصیه‌های مختصر در مورد ترک دخانیات

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
آماده بودن، می تواند به شما در ترک سیگار و سایر مواد دخانی کمک کند. از استراتژی های اثبات شده برای کمک به پایان دادن به وابستگی خود به دخانیات ...

وضعیت اعتیاد به مواد مخدر در ایران

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مطالعات گوناگونی در سال های گذشته با بررسی نظرات مردم و افراد کلیدی در شهرها، محله ها و محیط های کار گوناگون انجام شده است، نشان از نقطه نظرات آن ...

چه چیزی باعث اعتیاد به مواد افیونی می شود

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
به طور کلی، اگر بتوانید بیش از یک هفته از مواد مخدر استفاده کنید، احتمال این که از اعتیاد اجتناب کنید، بیشتر است. تحقیقات نشان می دهد که استفاده از ...

روش های سم زدایی مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
یک گروه پزشکی افراد نزدیک به بیمار را از نظر سلامت جسمانی و روانی ارزیابی می کند. متخصصان از آزمایش خون برای سنجش میزان داروها در چارچوب بیمار استفاده می ...
  • 1
  • 2