مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

قرص های اکستازی، ریتالین و ترامادول

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اختلال افسردگی عمده، از مشکلات شایع در افراد مصرف کننده قرص است. افت تحصیلی و عملکرد کاری واضح در آن ها ایجاد شده است. احتمال مصرف دیگر مواد مخدر در ...

عوامل ایجاد اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
زمانی که درگیر اعتیاد می شویم، در صورتی که نیاز باشد از انجام کاری که می کنیم، دست برمی داریم و فعالیت های اجتماعی را ترک می کنیم تا غذای ...

راهکار خاص ترک تریاک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برای ترک هر ماده مخدری ابتدا شما باید بدانید که به یک ماده مخدر معتاد هستید، برای این آگاهی باید از شرایط اعتیاد و وابستگی به این ماده اطلاع لازم ...

اثرات و عوارض مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مواد مخدر چه گیاهی چه شیمیایی بر روی بدن و مغز فرد مصرف کننده تأثیرات مخرب بر جای می گذارد. مهم ترین عوارضی که مصرف مواد مخدر بر فرد می ...

اثربخشی دارو درمانی و رفتار درمانی در ترک اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر یک بیماری قابل درمان است ولی درمان اعتیاد فاکتور هایی دارد که فرد معتاد و خانواده و نزدیکان باید به آن ها توجه ویژه داشته باشند. ...

اصول کارآمد درمان اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
خیلی از افراد برای درمان اعتیاد درگیر باور های غلطی هستند که از موانع ترک مواد مخدر محسوب می شود، این افراد تصور می کنند که این بیماری قابل درمان ...

آموزش تاب آوری بر پیشگیری از بازگشت مجدد اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بسیاری از بیمارانی که موفق به ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر می شوند بعد از مدت کوتاهی و یا با بروز کوچک ترین مشکلی مجدداً گرفتار مصرف مواد ...

پیشگیری از عود مجدد اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
شما هیچ گاه نمی توانید پیش بینی کنید که فرد معتاد چه زمانی ممکن است دچار عود اعتیاد شود تنها با دانستن برخی اطلاعات می توانید تا حدودی از این ...

عوامل و انگیزه های مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
تحقیقاتی در دو دهه گذشته انجام شده است تا مشخص شود که مصرف مواد مخدر چگونه شروع می شوند و چگونه می توانند ادامه پیدا کنند. عوامل بسیاری در مصرف ...

چگونه می توان معتادان را به درمان تشویق نمود

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد هر یک از اعضای خانواده مشکل بزرگی است که سایر اعضا را از لحاظ احساسی، ذهنی درگیر می کند و آسیب هایی نیز به دنبال دارد. زمانی که متوجه ...

درمان فراشناختی و شناختی اعتیاد

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
درمان شناختی رفتاری می تواند میزان رفتارهای پرخطر را در نوجوانان مبتلا به اعتیاد به مواد مخدر کاهش دهد. گروه درمانی شناختی – رفتاری در ترک اعتیاد به مواد مخدر ...

رابطه هوش با اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر معلول علت های گوناگونی است. اعتیاد به مواد مخدر بر افزایش آسیب های اجتماعی دیگر از جمله طلاق، کودک آزاری، فساد اخلاقی و کودکان کار نقش ...