مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

نکاتی برای موفقیت در ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ممکن است فرد در حال ترک سیگار، دق دل خود را سر نزدیکان خالی کند. آن ها نباید مقابله به مثل کنند. درست در همین زمان است که وی به ...

مرحله آخر ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
آن چه ترک سیگار را مشکل می کند شک کردن و انتظار کشیدن است. اگر برای ترک سیگار شک و تردید به خود راه بدهید خود را در موقعیت باخت ...

دلایل وحشت از ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
افراد سیگاری برای نگه داشتن عزت نفس خود می باید به شستشوی مغزی متوسل شوند. آن ها توجیه عادت بد خود را برای خود و افراد غیر سیگاری امری لازم ...

دوری از موقعیت های وسوسه انگیز در ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
نیمی از افرادی که سیگار را ترک می کنند معتقد هستند که این امر، بی نظیرترین واقعه زندگی شان بوده است که تا تجربه نکنید نمی دانید چه لذتی دارد. ...

آمادگی برای ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
با جایگزین کردن لحظاتی که از سیگار لذت می برید، یک بار برای همیشه سیگار را ترک کنید. این نه تنها باعث حواس پرتی شما خواهد شد، بلکه با ایجاد ...

نکات کلیدی برای آسان کردن ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
برای داشتن انگیزه ترک سیگار، به یک دلیل قوی و شخصی برای ترک سیگار نیاز دارید. انگیزه ترک سیگار ممکن است برای محافظت از خانواده شما در برابر دود سیگار ...

علیرغم انتظارتان ترک سیگار بسیار آسان است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هیچ وقت برای ترک دیر نیست. بسیاری از مردم سعی می کنند تنها با اراده خود سیگار را ترک کنند، اما ترک سیگار با کمک پزشکی بسیار آسان تر و ...

هوس سیگار کشیدن

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بعد از ترک سیگار معمولاً افراد با هوس مصرف سیگار رو به رو می شوند و زمانی که شخص سیگاری در حضورشان سیگار می کشد وسوسه شده و به افراد ...

زمان ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
شما می توانید مثلاً در هنگام فشار کاری یا گرفتن تمرکز و یا هنگام بی حوصلگی و خستگی، یک بار ثابت کنید می‌توانید در بدترین شرایط با ترک سیگار کنار ...

دوری کردن از مشوق های کاذب در دوران ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اگر چه آمار اعتیاد به سیگار در جهان در حال کاهش یافتن است و نرخ ترک سیگار در حال افزایش است، تحقیقات در مورد رویکردهای رفتاری برای ترک سیگار راکد ...

توصیه‌های اصلی در مورد زمان ترک سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هر بار که خرگوشی از خانه اش بیرون می آید جان خود را به خطر می‌اندازد و این عمل در سراسر زندگی اش تکرار می‌شود. اما همین خرگوش با زندگی ...

نخ کشی سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
فردی که هرگز به دام دخانیات نیفتاده است نباید به این امر مغرور باشد. او فقط به لطف خدا سیگاری نشده است. تمام افراد سیگاری مطمئن بودند که هرگز به ...