مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

گام مهم جهت ترک مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بیماران مصرف کننده مواد مخدر به سبب هنجار شکنی‌های اجتماعی، منحرف تعبیر می‌شوند. اعتیاد معضلی است که اگر به آن رسیدگی نشود، انواع کجروی‌ها و مشکلات اجتماعی را در پی ...

اعتیاد در کودک نازپرورده

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
شاید روزی که مادر تمام توجه خود را معطوف فرزند کرده و کودک در نازپرودگی کامل به سر می برد، کمتر کسی به آینده کودک همراه با آه و افسوس ...

درمان مناسب اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
درمان بیماری اعتیاد به مواد مخدر، مجموعه ای از درمان هاست که با توجه به تشخیص پزشک معالج طراحی می شوند. در این درمان ها ممکن است از سم زدایی ...

اعتیاد در کمین کودکان ماست

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
از علل مهم گرایش فرزندان به مصرف مواد مخدر می توان به ضعف فرهنگی، ضعف اقتصادی، عدم ایجاد امنیت شغلی، سرکوب خواسته ها و نظریات، کمبود اعتماد به نفس، اختلالات ...

اعتیاد و اختلالات روانی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اعتیاد به مواد مخدر به معنای سقوط فرد اهل مستی و خلسه در یکی از چاه های درون خویشتن و یا گم شدن در ظلمات درون است. مصرف مواد مخدر ...

اثرات مواد مخدر بر روابط جنسی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
امروزه عصرتنهایی بشر است و آنان که بیشتر از تنهایی می هراسند و می گریزند شدیداً به مصرف مواد مخدر گرایش پیدا می کنند تا به واسطه آن بتوانند با ...

اعتیاد به مواد مخدر چگونه است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
گرایش به مصرف مواد مخدر به لحاظ روانی نوعی خودکشی و انتقام از خویشتن است و خودزنی محسوب می شود یعنی حال که نمی توانم خوب باشم، بهتر است که ...

عوامل خطر ساز اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
عوامل مختلفی نظیر عوامل اجتماعی، عوامل عاطفی، وضعیت اقتصادی، وضعیت دوران تحصیل، میزان فرهنگ خانواده و میزان تحصیلات افراد در گرایش به اعتیاد به انواع مواد مخدر تأثیر مستقیم دارند.

درمان قطعی اعتیاد به کراک

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
بر خلاف تصور مصرف کنندگان کراک از تبلیغات نوع خارجی، نوع ایرانی آن اعتیاد آور بوده و طی یک ماه اول مصرف دائم از آن مقدار مصرف به سه یا ...

عوارض مصرف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر باعث تغییراتی بر سیستم اعصاب مرکزی و روان فرد می شود. در طبقه بندی اختلال های وابسته، مواد مخدر به طبقاتی ارجاع شده اند که این نشانه ...

عوارض مختلف مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مصرف مواد مخدر از سوی افراد یک گناه قابل اغماض است که فقط به خود مصرف کننده زیان می رساند، اما حقیقت این است که فرد معتاد با مصرف مواد ...

علل اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
علل اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر یکی از بزرگترین و اساسی ترین علل گرایش افراد جامعه به سوء مصرف مواد مخدر می باشد که شامل ابعاد گسترده ای است. زمانی ...