مقالات ترک اعتیاد و روانپزشکی

اجتناب از وسوسه های کشیدن سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هر چه قبلاً بیشتر سیگار کشیده باشید بی نظیر بودن لحظه ترک سیگار را بیشتر حس می کنید و این احساس تا آخر عمر به یاد شما می ماند. تصور ...

آیا سیگار کشیدن یک رفتار اجتماعی است

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
همین که نیکوتین بدن شما را ترک می کند آن احساس بد ناامنی پایان می یابد و اعتماد به نفس و عزت نفس شما دوباره باز می‌گردد. پس از ترک ...

نخ کشی سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
فردی که هرگز به دام دخانیات نیفتاده است نباید به این امر مغرور باشد. او فقط به لطف خدا سیگاری نشده است. تمام افراد سیگاری مطمئن بودند که هرگز به ...

فقط یک نخ سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
اکثر افراد سیگاری بر این باور غلط هستند که در بیان عوارض زیان بار سیگار همواره اغراق می شود. کاملاً بر عکس است. شکی نیست که سیگار عامل اصلی بسیاری ...

از کم کردن مصرف سیگار بپرهیزید

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
کاهش مصرف سیگار نه تنها فایده ای برای ترک آن ندارد بلکه بدترین شکل شکنجه است. دلیل بی اثر بودن این عمل آن است که فرد سیگاری امیدوار است در ...

اندیشه افراد سیگاری برای عود مصرف سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
مشکل افراد سیگاری ذهنی و روانی بوده، به خاطر عدم اطمینان از داشتن قدرت ترک سیگار است. در ترک سیگار اگر چه درد فیزیکی وجود ندارد اما بی‌تأثیر هم نیست. ...

سیگار باعث آرامش و اعتماد به نفس می شود

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
واقعاً نمی توان بیان کرد که رها شدن از آن سایه های تاریک نفرت آور و از بین رفتن احساس حقارت چقدر لذت بخش است. نمی توان گفت که چقدر ...

آگاهی از خطرات سیگار برای سلامتی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
آیا این عجیب نیست که اگر هواپیما کوچک‌ترین نقصی داشته باشد هر چند که احتمال خطر مرگ یک در ده هزار باشد، سوار هواپیما نمی شویم اما نسبت به خطر ...

با ترک سیگار دقیقاً چه چیزی را ترک می کنیم

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وقتی سیگاری ها در مورد ترک سیگار می اندیشند، تمایل دارند بر جنبه هایی مانند سلامتی، پول و رسوایی اجتماعی تمرکز کنند. بدیهی است که این ها مسائل منطقی و ...

فواید سرفه افراد سیگاری برای سلامتی

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
ما سیگاری ها همواره در طول زندگی به خود گفته ایم که فردا حتماً ترک می کنم ولی هیچ وقت چنین نکرده ایم. آیا تا به حال به این فکر ...

زندگی بدون سیگار

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
هر بار که یک فرد سیگاری جنبه های مثبت و منفی سیگار کشیدن را سبک و سنگین می کند همواره به این نتیجه می رسد که سیگار را کنار بگذارد ...

سیگار و آرامش

دکتر شهرام حسام بختیاری
کلینیک ترک اعتیاد و روانپزشکی دی
وقتی یک مادر جوان به سیگار معتاد است و سر فرزندش فریاد می کشد، اولین کاری که می کند روشن کردن یک سیگار است. سیگاری ها را به خصوص در ...