نکاتی برای موفقیت در ترک سیگار

ممکن است فرد در حال ترک سیگار، دق دل خود را سر نزدیکان خالی کند. آن ها نباید مقابله به مثل کنند. درست در همین زمان است که وی به ستایش و دلسوزی اطرافیان بیش از هر زمان دیگر نیاز دارد. اطرافیان بیمار نباید عصبانیت خود را بروز دهند. زمانی که آن ها با استفاده از نیروی اراده می خواهند سیگار را ترک کنند یکی از حقه هایی که به کار می برند این است که خود را به بدخلقی بزنند به امید آن که همسر و دوستان به آن ها بگویند نمی توانم این گونه شاهد رنج و عذاب تو باشم چنان چه ناراحتی یک نخ سیگار روشن کن.

موفقیت در ترک سیگار

سعی کنید فرد معتاد به سیگار را با افرادی که موفق به ترک شده اند آشنا سازید. از آن افراد بخواهید تا به فرد معتاد توضیح دهند که آن ها نیز زمانی فکر می کردند در سیاه چال دخانیات خواهند ماند و پس از رها شدن چه قدر زندگی به کامشان لذت بخش تر شده است. همین که به فرد سیگاری کمک کنید تا باورش شود که او نیز می تواند سیگار را کنار بگذارد دریچه ذهن او را باز خواهید کرد. سپس به توضیح توهماتی که در مورد درد ترک اعتیاد وجود دارد بپردازید.

مضرات سیگار

سیگار نه تنها هیچ انرژی در فرد تولید نمی کند بلکه باعث از بین رفتن اعتماد به نفس و بر هم زدن آرامش شده، در فرد سیگاری ایجاد عصبانیت می کند. اکنون وی باید آمادگی لازم برای ترک دخانیات را داشته باشد. او شاید انتظار دارد که ده ها صفحه در مورد سرطان ریه، امراض قلبی و غیره کتاب و مقاله بخواند. به او توضیح دهید که نیازی به این اطلاعات ندارد.

نکاتی برای موفقیت در ترک سیگار

رنج ترک سیگار

فرد سیگاری چه از ترک کردن رنج ببرد یا خیر شما فرض کنید که او از این مسئله رنج می برد با گفتن این که ترک کردن سیگار آسان است سعی نکنید از درد و رنج او بکاهید چرا که او خود نیز می تواند این کار را بکند. در عوض پیوسته به او بگویید که شما به او افتخار می کنید. چه قدر رنگ و رویش بهتر شده است. دیگر بوی بد سیگار نمی دهد. چه قدر راحت تر نفس می کشد. چه خوب است که مزه غذاها را بهتر احساس می کند. چه قدر اشتهایش بهتر شده است. گفتن چنین نکته هایی به خصوص به طور مداوم اهمیت زیادی دارد.

شادی و سرور ترک سیگار

هنگامی که فرد سیگاری اقدام به ترک می کند شادی و سروری که از تلاش خود احساس می کند به همراه حسن توجهی که از دوستان و همکاران دریافت می نماید می تواند تا حد قابل ملاحظه ای وی را در ادامه راهی که انتخاب کرده یاری کند. با این حال امکان دارد وی خیلی زود همه چیز را فراموش کند. بنابراین به تعریف و تمجید خود ادامه دهید. از آن جایی که فرد در حال ترک سیگار، صحبتی در مورد سیگار نکند ممکن است شما تصور کنید او مسئله را فراموش کرده است و دوست ندارد که این موضوع در ذهن وی تداعی شود. در مورد افرادی که از نیروی اراده برای ترک کردن سیگار استفاده می کنند معمولاً این حرف درست است. بنابراین از این که به طرح موضوع می پردازید نگران نباشید و به تشویق و تمجید خود ادامه دهید. چنان که وی میلی به یادآوری موضوع نداشته باشد خودش این را به شما خواهد گفت.

کمک به افراد برای ترک سیگار

سعی کنید در طول دوره ترک سیگار از فشارهای دوره ترک بکاهید و به دنبال راه هایی باشید که بتواند زندگی وی را لذت بخش کند. دوران ترک سیگار می تواند دوره ای چالش برانگیز برای غیر سیگاری ها باشد. وقتی عضوی از اعضای یک گروه، بدخلق و عصبی می شود رفتار وی زندگی بقیه افراد را تلخ می کند. پس هنگامی که فرد در حال ترک اعتیاد عصبی می شود این موضوع را از قبل پیش بینی کنید.