سوء مصرف مواد مخدر صناعی

سوء مصرف مواد صناعی اعتیاد آور ابتدا جهت کاهش اشتها و به عنوان محرک و نیروزایی بود ولی بعداً جهت مصارف تفریحی مورد سوء مصرف قرار گرفت و سوء مصرف کنندگان از آن به عنوان عوامل نشئه آور استفاده کردند و ساخت و توزیع این داروها به شدت تحت کنترل و مراقبت دولت ها قرار گرفت. با کنترل و مراقبت در ساخت این ترکیبات، ورود غیر قانونی این مواد به داخل کشورها افزوده شد و به نام های مختلف خیابانی در بازارهای سیاه عرضه گردید.

مواد صناعی اعتیاد آور

امروزه سوء مصرف مواد مخدر و اعتیاد در اغلب کشورها، آسیبی اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی و فرهنگی تلقی و به عنوان یک پدیده ویرانگر و مخرب (که سرمایه های انسانی را به نابودی می کشاند) موجب نگرانی های جدی گردیده است. اینک پس از طی چندین سال فعالیت ارگان ها و دستگاه های مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر، بازنگری هدفمند در جهت بهبود سیستم مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر فعالیت ها در زمینه کاهش تقاضا به عنوان یک راهکار جدید و مؤثر در کنار دیگر فعالیت ها مورد توجه قرار گرفته است. در این میان سوء مصرف مواد صناعی اعتیادآور به جهت این که عمدتاً قشر جوان جامعه را هدف قرار می دهد و دارای چهره پنهان در جامعه است از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

شیوع مواد صناعی اعتیاد آور

گر چه ما در مقایسه با سایر کشورها، با مشکلات کمتری از نظر شیوع مواد صناعی مواجه هستیم، اما به دلیل عدم آگاهی و شناخت از طیف و گستره این مواد و عدم شناسایی منابع جهت ثبت و گردآوری اطلاعات مربوط به سوء مصرف آن ها و نیز فقدان تجهیزات آزمایشگاهی جدید در شناسایی مواد صناعی و یا متابولیت های آن ها در نمونه های بیولوژیک بدن در معرض سوء مصرف مواد مذکور هستیم، امید است با حمایت و مساعدت مسئولین امر پیشرفت های قابل ملاحظه ای را در این مقوله شاهد باشیم. دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر، همواره تأکید ویژه ای بر افزایش آگاهی در مورد مواد صناعی اعتیادآور داشته اند.

سوء مصرف مواد مخدر صناعی

مواد روانگردان

مواد مخدر صنعتی شیمیایی شامل یکسری از مواد صناعی مؤثر بر سیستم اعصاب مرکزی بوده و دارای اثرات تحریک کنندگی و یا توهم زایی و یا هر دو است. این دسته از داروها به اسامی مختلفی نام برده می شوند. این دسته از داروها روز به روز دچار دگرگونی می شود که این به دلیل ماهیت ساختاری این داروها بوده، به طوری که با اندکی تغییر، داروهای جدیدتری با اثرات متفاوت بر سیستم اعصاب مرکزی تولید می گردد. این داروها طیف وسیعی از مواد مخدر را در بر می گیرد. این دسته از داروها به دلیل این که اختلال در ادراک و خلق ایجاد می کنند، تحت عنوان داروهای روان گردان نیز نامیده می شوند.

مهم ترین دسته از داروهای صنعتی و شیمیایی در تمام جهان

امروزه برخی از این داروها، از جمله آمفتامین ها و ترکیبات وابسته به آن، به عنوان مهم ترین دسته از داروهای صنعتی و شیمیایی مورد سوء مصرف در تمام جهان شناخته شده است. این ترکیبات گر چه قدمت طولانی دارند ولی مسأله سوء مصرف آن ها، پدیده ای نوپاست. برخی از ترکیبات این دسته مثل آلکالوئیدهای افدرین که از گیاهی به نام افدرا سینیکا استخراج می شود، در پنج هزار سال قبل در چین مورد استفاده قرار می گرفته است و یا ماده پسودوافدرین که از نور گیاه قات استخراج می شود، ششصد سال قبل در آفریقای شرقی مورد استفاده بوده است. اولین سنتز شیمیایی مواد مخدر در سال 1887 صورت گرفت و تحقیقات مربوط به فارماکولوژی این مواد در سال 1930 شروع گردید. در ابتدا این مواد در درمان آسم و التهاب مخاط های بینی مورد استفاده قرار می گرفت و حتی به صورت داروی استنشاقی در سال 1932 به نام بنزدرین در ایالات متحده وارد بازار دارو شد.