تکنیک های مختلف سم زدایی مواد افیونی

سم زدایی مواد مخدر به معنای کاهش یا قطع مصرف مواد می باشد و در این روند به فرد معتاد کمک می شود که بر اثرات و عوارض مزمن مواد مخدر بر بدن غلبه کرده و از دام اعتیاد رهایی یابد. برای سم زدایی مواد تکنیک ها و روش های مختلفی وجود دارد که در در این بخش به بررسی این تکنیک ها می پردازیم.

1- سم زدایی مواد بدون استفاده از دارو (روش سنگاپور)

در این روش از هیچ دارویی در سم زدایی مواد استفاده نمی شود. مراکز بازپروری و نیروی انتظامی از این روش استفاده می کنند. استدلال طرفداران این روش آن است که اگر بیمار مرحله سم زدایی را با درد و ناراحتی سپری کند، تجربه درد سبب خواهد شد که به اعتیاد مجدد روی نیاورد.

2- سم زدایی مواد با استفاده از آمی تریپ تیلین و کلوئیدین و بدون استفاده از مواد اعتیارآور و مخدر:

این روش در بیماران وابسته به دوزهای پائین و متوسط تریاک و افراد یا انگیزه ی خوب، کارا و ثمربخش است.

3- سم زدایی معمولی مواد مخدر

در این روش دوره سم زدایی 14-10 روز طول می کشد. در طی این دوره بیمار هر سه، چهار روز یکبار به وسیله ی پزشک متخصص ویزیت می شود، فشارخون، میزان آرام بخشی یا برعکس وجود علائم سندرم ترک کنترل می شود. در صورت وجود آرام بخشی و خواب آلودگی، داروها کاهش و در صورتی که بیمار از علائم سندرم ترک (بی خوابی، اسهال، درد، تحریک پذیری) رنج می برد، داروهای تجویز شده افزایش داده می شوند. در پایان دوره 14-12 روزه، نالتروکسان 50 میلی گرمی در روز اضافه می شود. داروهای کمکی از روز دهم بتدریج کاسته شده و قطع می شود.

سم زدایی مواد مخدر

4- سم زدایی سریع مواد کخدر

با توجه به قطع درمان زیاد در روش معمولی در سال های اخیر سم زدایی سریع توصیخ و روزبروز بر طرفداران آن افزوده می شود. در سم زدایی سریع تجویزیک آنتاگونیست مواد افیونی با توجه به سلیقه پزشک از روز سوم تا پنجم پرهیز شروع می شود. بیمار با مقدار کافی بنزودیازپین مثلاً اگزازپام 60-30 میلی گرم و کلوئیدین هر 8 ساعت 3/0 میلی گرم آرام می شود. و نالترکسان با دوز پائین شروع می شود. اگر نالتروکسان قبل از 48 ساعت اول شروع شود احتمالاً تجویز مایعات وریدی و کنترل فشار خون هر 8 ساعت ضروری خواهد بود.

در کنترل سرپایی بهتر است شروع نالترکسان به روز سوم یا چهارم با دوز 3/1 کپسول 25 میلی گرمی (به صورت محلول در داخل آب میوه) شروع شود. در پایان دوره سندرک ترک می توان نالترکسان را به 50 میلی گرم رساند و داروهای کمکی نظیر اگزازپام، کلوئیدین و ضد درد را بتدریج در عرض چند روز قطع کرد. در صورتی که نالترکسان قبل از 48 ساعت اول پرهیز شروع شود باید ارائه خدمات اورژانس مدنظر باشد.

در سم زدایی فوق سریع بیمار با استفاده از روش هوشبری و تزریقات وریدی به مدت چند ساعت در بی هوشی بسر می برد و همزمان با داروهای آرام بخش و هوشبر، از یک آنتاگونیست مواد افیونی، نالوکسون وریدی استفاده می شود. سودمندی این روش با توجه به هزینه ی سنگین و عورهای بیشتر مورد تردید است و توصیه نمی شود.

5- استفاده از آگونیست های مواد افیونی

در این روش از موادی همچون متادون یا مواد افیونی مانند بوپرنورفین در درمان بیماران وابسته به مواد افیونی استفاده می شود. استفاده از این مواد برای افراد زیر توصیه می شود:

بیمارانی که مقدار زیاد ماده افیونی مصرف می کنند مانند مصرف کنندگان تزریقی یا خوراکی تریاک (در حد دو و سه مثقال) یا مصرف کنندگان هروئین 500 میلی گرم و بالاتر مصرف کنندگان تزریقی این مواد که سابقه عودهای مکرر و شکست با روش های قبلی را دارند، کاندیدای استفاده از این مواد هستند.

جهت مشاوره رایگان سم زدایی مواد با شماره 75354-021 تماس بگیرید