اختلالات و شاخص مصرف مواد

اختلالات مصرف مواد شامل وابستگی و سوء مصرف الکل و مواد مخدر هستند. این اختلالات بخصوص آنهایی که شامل الکل هستند در جمعیت عمومی شایع و ناتوان کننده اند بنابراین ابزارهای غربالگری بسیار مفیدند.

از آنجا که این رفتارها از نظر اجتماعی نامطلوب هستند گزارش کمتر از حد واقع علائم، مشکل مهمی است، بنابراین نتایج تمام پرسشنامه های مصرف مواد، بر اثر مسئله صداقت بیمار محدود می شود. اعتبارسنجی در برابر آزمون های موارد یا سایر پرسشنامه ها ارزش زیادی دارد، بخصوص وقتی که با بیمارانی کار می کنیم که سوء مصرف شناخته شده مواد دارند.

در اواسط دهه 1970 یک غربالگری بسیار مختصر برای مشکلات چشمگیر الکل در انواعی از محیط ها طراحی شد که بعداً می توان پرسش هایی را از بیمار پرسید.

چهار پرسش تشکیل دهنده این پرسشنامه عبارتند از:

  1. آیا احساس کرده اید که باید مصرف الکل تان را کاهش دهید؟
  2. آیا دیگران با انتقاد از مصرف الکل، شما را ناراحت کرده اند؟
  3. آیا در مورد مصرف الکل خود احساس بد یا گناه کرده اید؟
  4. آیا تا بحال برای اینکه اعصابتان را آرام کنید یا از خماری رها شوید اولین کاری که صبح انجام دادهاید مصرف الکل بوده است؟

پاسخ بله به هر سوال امتیاز 1 میگیرد و سپس امتیازها با هم جمع می شوند. نمره 1 یا بیشتر نیازمند پیگیری است و نمره 2 یا بیشتر قویاً حاکی از مشکلات چشمگیر الکل است. این ابزار را می توان در عرض 1 دقیقه یا کمتر تکمیل نمود چه به صورت شفاهی یا به صورت قلم و کاغذ. پایایی این ابزار به صورت رسمی ارزیابی نشده است.

نتایجدر قبال تشخیص بالینی سوء مصرف یا وابستگی به الکل سنجیده شده و این 4 پرسش به نحو شگفت انگیزی نتایجخوبی داشته اند. با استفاده از آستانه نمره 1، حساسیت عالی و ویژگی متوسط تا خوب دارد.آستانه 2 میزان ویژگی را بالا می برد اما به قیمت کاهش حساسیت.

این غربالگری بسیار کوتاه در مراقبت های اولیه یا کار روانپزشکی متمرکز بر مشکلات غیر مرتبط با الکل خوب عمل می کند، اما برای پیدا کردن نشانگرهای اولیه مشکل مصرف الکل که ممکن است قانون توجه اقدامات پیشگیرانه باشد توانایی محدودی دارد.

شاخص شدت اعتیاد(ASI):

ASI در اوایل دهه 1980 به عنوان سنجه ای کمی از علائم تخریب عملکردی ناشی از اختلالات مصرف الکل یا مواد مخدر طراحی شد. این ابزار خصوصیات مردم شناختی، مصرف الکل، مصرف مواد، وضعیت روانپزشکی، وضعیت طبی، اشتغال، وضعیت قانونی و مسائل اجتماعی و خانوادگی را پوشش می دهد. بسامد شدت و مدت ارزیابی می شود. ASI هم شامل گویه های عینی و هم شامل گویه های ذهنی است که به وسیله بیمار یا مشاهدات حاصل از مشاهده گر تکمیل می شود.

 پس از ارزیابی اعتیاد نوبت به چهره اندیشی برای درمان این بیماری می رسد. بیماری اعتیاد جنبه های مختلف زندگی فرد و حتی خانواده را تحت تاثیر خود قرار می دهد. این بیماری از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... زندگی فرد را مختل نموده و ضربه سنگینی به سلامت فرد و جامعه وارد می کند.

با پیشرفت تکنولوژی و ورود مواد مخدر صنعتی و جدید به بازار، شاهد گرایش برخی افراد بخصوص جوانان به مواد مخدر هستیم که می بایست برای جلوگیری از صدمات ناشی از این بیماری چاره ای اندیشید و برای پیشگیری و درمان اعتیاد وارد عمل شد.

کلینیک روانپزشکی و ترک اعتیاد دی با سالها تجربه در زمینه درمان اعتیاد، بیماران زیادی را از شر این بیماری خلاص کرده و به آغوش خانواده بازگردانده است. ما با کادر پزشکی متخصص، روانشناس، مشاور و پرستار آماده ارایه خدمات ترک اعتیاد انواع مواد مخدر صنعتی و سنتی را داشته و بدون استفاده از داروهای جایگزین اعتیادآور مانند متادون و بوپرنورفین، درمان اعتیاد را انجام داده و این بیماری هولناک را در بدن و ذهن فرد ریشه کن می کنیم.